Zoznamy žiakov

Názov
      I.AI.B
  1. ročník   1.G
  2. ročník   2.GII.AII.B
  3. ročník   3.GIII.AIII.B
  4. ročník   4.GIV.AIV.B
  5. ročník   V.AV.B
  6. ročník   VI.A
  7. ročník   VII.AVII.B
  8. ročník   VIII.A
  9. ročník   IX.AIX.B
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1073 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.10.2017

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined