Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: riaditelka231@gmail.com alebo +421 52 4822367 alebo Kontakt

 
Pozícia:

učiteľ základnej umeleckej školy so zameraním na hru na akordeóne   Mám záujem

Úväzok:čiastočný
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie – konzervatórium s ukončeným absolutóriom v príslušnom študijnom odbore
Zoznam požadovaných dokladov:
• Výpis z registra trestov
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
• Doklady preukazujúce požadované ukončené vzdelanie
 

 
Pozícia:

učiteľ základnej umeleckej školy - učiteľ tanca (tanečný odbor)   Mám záujem

Úväzok:čiastočný
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie – konzervatórium s ukončeným absolutóriom v príslušnom študijnom odbore
Zoznam požadovaných dokladov:
• Výpis z registra trestov
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
• Doklady preukazujúce požadované ukončené vzdelanie
 

 
Pozícia:

učiteľ základnej umeleckej školy so zameraním na hru na klavír   Mám záujem

Úväzok:100% - zástup počas MD
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie – konzervatórium s ukončeným absolutóriom v príslušnom študijnom odbore
Zoznam požadovaných dokladov:
• Výpis z registra trestov
• Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
• Doklady preukazujúce požadované ukončené vzdelanie
 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined