Fotogaléria

Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (NP POP)

 • Milí žiaci,

  z dôvodu organizačného zabezpečenia pedagogickej rady všetkých organizačných zložiek spojenej školy budú dňa 28.3.2022 v ZŠ a gymnáziu 30 minútové hodiny (v ZŠ 4. hodina končí 10.25, 5. o 11.00, 6. -11.35,výdaj obedov je prispôsobený tomuto času), prevádzka v MŠ a ŠKD bude do 11.40 hod. Vyučovanie v ZUŠ v tento deň nebude.

  Vážení rodičia,

  prosíme Vás, aby ste si zabezpečili vyzdvihnutie svojich detí zo školy v danom čase.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Od 12.4.2021 je znovu v prevádzke ŠJ pri ZŠ. Žiaci, ktorí sú na obedy prihlásení a sú na prezenčnom vzdelávaní, sú na obedy automaticky prihlásení. Ak by žiak nemal prísť na obed, je potrebné ho odhlásiť cez aplikáciu edupage alebo priamo u vedúcej ŠJ pri ZŠ, kontakt: 0911 420 094.

  Nárok na obedy majú aj žiaci, ktorí majú dištančné vzdelávanie. Tí sa však nemôžu naobedovať v ŠJ, ale si môžu obed odobrať na konzumáciu doma. Títo žiaci sa na obed musia sami prihlásiť cez aplikáciu v edupage alebo telefonicky u vedúcej ŠJ pri ZŠ .

 • Vážení rodičia, nenechajte sa zmiasť médiami o kloktacích testoch.

  Naša škola zatiaľ nevyužila možnosť kloktacích testov pre žiakov. Vstup dieťaťa, žiaka do MŠ, ZŠ, gymnázia, ZUŠ je podmienený certifikátom o negatívnom teste rodiča, prípadne žiaka staršieho ako 10 rokov.

  Využite možnosť otestovať sa v MOM Spišská Straá Ves. Testuje sa ešte v sobotu aj v nedeľu.

 • Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu, vysokú mieru zaočkovanosti zamestnancov v škole, ako aj na základe intenzívnych rokovaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga s tímom epidemiológov a odborníkov, od 12. 4.2021 bude otvorená materská škola a prvý stupeň našej ZŠ pre deti všetkých rodičov. Už neplatí prednostne pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, ale pre deti všetkých rodičov.

  Umožnené je naďalej vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách 5 žiakov a jedného pedagóga.

 • Vážení rodičia, žiaci.

  Už len necelých 6 dní nám ostáva na „samosčítanie sa“ a už len 15 % našich obyvateľov nevyužilo možnosť elektronického sčítania sa.

  Podarí sa nám počas nadchádzajúceho víkendu prekročiť 90 %-tnú hranicu sčítaných obyvateľov?

  Vážení občania, rodičia, žiaci.

  Už ste sa sčítali? Sú medzi vami ešte nesčítaní? Sčítajte sa, využite tieto posledné dní na samosčítanie sa. Ak viete o niekom, kto sa ešte nesčítal, pomôžte alebo poraďte týmto spoluobčanom ako na to – použiť môžete formulár na webstránke nášho mesta https://www.spisskastaraves.sk/ - alebo na stránke www.scitanie.sk. Oslovte aj svojich príbuzných žijúcich dlhodobo v zahraničí a upozorníte ich na povinnosť sčítať sa a na blížiaci sa dátum 31. 3. 2021, kedy sa možnosť pohodlného sčítania sa zo svojho domova len cez mobil či počítač, končí.

 • Dlho očakávaná pozitívna správa –od 8.2.2021 sa budú učiť žiaci prezenčne. Nie je to síce prezenčné vyučovanie v plnom rozsahu, ale vďaka aj za to.

  Od pondelka 8. 2. 2021 je v prevádzke

  materská škola so všetkými triedami

  • podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je otestovanie zamestnancov MŠ, jeden rodič/ zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti a vyplnené čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu rodiča aj zamestnanca školy.
  • základná škola 1.-4. ročník
  • podmienkou vstupu žiaka do ZŠ
 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Zisťovali sme záujem o prezenčnú výučbu na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/18259:3-A1810, kde podmienkou vstupu do školy od 7.12.2020 je preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19 žiakov, jedného rodiča a zamestnancov školy.

  Zriaďovateľ a riaditeľka školy rozhodli, že prezenčné vyučovanie žiakov 5.-9.ročníka ZŠ (okrem výnimiek), študentov gymnázia a žiakov ZUŠ bude až v januári po skončení vianočných prázdnin.

 • Na základe prieskumu a záväzných vyjadrení rodičov, že ich deti budú počas leta chodiť do MŠ, rozhodlo vedenie školy so súhlasom zriaďovateľa otvoriť MŠ – jednu triedu aj počas mesiacov júl - august. Prevádzka bude v čase od 7.00 do 16. 00. hod. , bude to zmiešaná trieda. Prevádzka vtedy, keď bude do MŠ chodiť dostatočný počet detí. V prípade, že klesne počet detí na minimum 3 dni po sebe, prevádzka bude od nasledujúceho pondelka prerušená. Rodičia budú o tom včas informovaní.

  V auguste z dôvodu prípravy na nový školský rok bude prevádzka iba do 25.8.2020.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa od 15.06.2020 rušia ďalšie obmedzenia. Ruší sa maximálny počet žiakov v triede a rušia sa aj obmedzenia v skupinách.

  Prevádzka ŠKD v súlade s rozhodnutím ministra bude od 15.6.2020 v čase od 11.00 do 15.30 hod.

  Výdaj obedov ostáva podľa pôvodného pokynu, pripomínam žiakom, ktorí prídu do školy od 22.6.2020, teda tí, ktorí doteraz do školy nechodili, hlavne žiaci 6.-9. ročníka ZŠ a gymnazisti, aby sa na obed prihlásili. V opačnom prípade obed nebudú mať.

 • Vážení rodičia!

  Dočkali sme sa, aspoň čiastočne, otvorenia školy. 1. jún je Medzinárodným dňom detí, ktorý tento rok oslávia deti MŠ a žiaci 1.- 5. ročníka ZŠ nástupom do školy. Bude to pre nich adaptačný deň, plný hier a rozprávania.

  Vďaka tomu, že ste včas poskytli informácie, ktoré sme zisťovali prostredníctvom triednych učiteliek, máme pripravenú školu na vyučovanie. Je však potrebné, aby ste aj naďalej poskytovali súčinnosť, lebo škola, ŠKD aj ŠJ budú spoľahlivo fungovať, keď dodržíme všetci hygienické a protiepidemiologické opatrenia.

Nedeľa 14. 8. 2022

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined