Fotogaléria

Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (NP POP)

 • Dlho očakávaná pozitívna správa –od 8.2.2021 sa budú učiť žiaci prezenčne. Nie je to síce prezenčné vyučovanie v plnom rozsahu, ale vďaka aj za to.

  Od pondelka 8. 2. 2021 je v prevádzke

  materská škola so všetkými triedami

  • podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je otestovanie zamestnancov MŠ, jeden rodič/ zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti a vyplnené čestné vyhlásenie o negatívnom výsledku testu rodiča aj zamestnanca školy.
  • základná škola 1.-4. ročník
  • podmienkou vstupu žiaka do ZŠ
 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Zisťovali sme záujem o prezenčnú výučbu na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/18259:3-A1810, kde podmienkou vstupu do školy od 7.12.2020 je preukázanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID 19 žiakov, jedného rodiča a zamestnancov školy.

  Zriaďovateľ a riaditeľka školy rozhodli, že prezenčné vyučovanie žiakov 5.-9.ročníka ZŠ (okrem výnimiek), študentov gymnázia a žiakov ZUŠ bude až v januári po skončení vianočných prázdnin.

 • Na základe prieskumu a záväzných vyjadrení rodičov, že ich deti budú počas leta chodiť do MŠ, rozhodlo vedenie školy so súhlasom zriaďovateľa otvoriť MŠ – jednu triedu aj počas mesiacov júl - august. Prevádzka bude v čase od 7.00 do 16. 00. hod. , bude to zmiešaná trieda. Prevádzka vtedy, keď bude do MŠ chodiť dostatočný počet detí. V prípade, že klesne počet detí na minimum 3 dni po sebe, prevádzka bude od nasledujúceho pondelka prerušená. Rodičia budú o tom včas informovaní.

  V auguste z dôvodu prípravy na nový školský rok bude prevádzka iba do 25.8.2020.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ sa od 15.06.2020 rušia ďalšie obmedzenia. Ruší sa maximálny počet žiakov v triede a rušia sa aj obmedzenia v skupinách.

  Prevádzka ŠKD v súlade s rozhodnutím ministra bude od 15.6.2020 v čase od 11.00 do 15.30 hod.

  Výdaj obedov ostáva podľa pôvodného pokynu, pripomínam žiakom, ktorí prídu do školy od 22.6.2020, teda tí, ktorí doteraz do školy nechodili, hlavne žiaci 6.-9. ročníka ZŠ a gymnazisti, aby sa na obed prihlásili. V opačnom prípade obed nebudú mať.

 • Vážení rodičia!

  Dočkali sme sa, aspoň čiastočne, otvorenia školy. 1. jún je Medzinárodným dňom detí, ktorý tento rok oslávia deti MŠ a žiaci 1.- 5. ročníka ZŠ nástupom do školy. Bude to pre nich adaptačný deň, plný hier a rozprávania.

  Vďaka tomu, že ste včas poskytli informácie, ktoré sme zisťovali prostredníctvom triednych učiteliek, máme pripravenú školu na vyučovanie. Je však potrebné, aby ste aj naďalej poskytovali súčinnosť, lebo škola, ŠKD aj ŠJ budú spoľahlivo fungovať, keď dodržíme všetci hygienické a protiepidemiologické opatrenia.

 • Vážení rodičia!

  Svitá Vám na lepšie časy, od 1.6.2020 otvárame MŠ aj ZŠ : 1.-5. ročník.

  Účasť žiaka na vyučovaní je na báze dobrovoľnosti, to znamená, ak má rodič obavy z nakazenia svojho dieťaťa v kolektíve, nemusí ho do školy, škôlky posielať.

  Preto Vás prosím, kontaktujte triednych učiteľov svojich detí, resp. oni Vás budú kontaktovať, aby ste sa záväzne vyjadrili, či Vaše dieťa bude alebo nebude do školy chodiť.

  Zároveň prosím o vyjadrenie, či bude chodiť na obedy do školskej jedálne a či bude navštevovať školský klub detí – družinu. Upozorňujem, že vyučovanie môže byť organizované aj blokovou formou, preto by som prosila, aby všetky deti chodili na stravu v ŠJ.

 • Voľby do Rady školy pri Spojenej škole Spišská Stará Ves

  Funkčné obdobie doterajšej rady školy skončilo 2.5.2020. V súlade s vyhláškou č.291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy riaditeľka školy na základe výzvy primátora Mesta Spišská Stará Ves vyhlásila voľby do Rady školy pri Spojenej škole Spišská Stará Ves. Tie sa uskutočnili za prísnych hygienických opatrení v areáli sídla školy , pred budovou ZŠ, Śtúrova 231/123, Spišská Stará Ves dňa 8.4.2020.

 • Vážení rodičia,

  napriek tomu, že vzdelávanie v školách je prerušené, Vaše deti sa vzdelávajú dištančnou formou doma za značnej podpory Vás , rodičov, život ide ďalej a s tým aj rôzne termíny.

  1.5.2020 uplynie funkčné obdobie Rady školy pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi. Preto Vás prosím, vážení rodičia, príďte dňa 8.4.2020 v čase od 11.00 do 13.00 do ZŠ odovzdať svoj hlas vo voľbách za rodičov.

  Voľby budú pre všetky organizačné zložky, teda pre MŠ, gymnázium, ZŠ aj ZUŠ, vo volebnej miestnosti pred budovou, resp. v budove ZŠ.

 • Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude 2.9.2019 o 9.00 hod v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi (po sv. omši).

  Po otvorení idú žiaci do školy, každý do svojej organizačnej zložky, kde budú dostávať učebnice. Prosím žiakov, aby si priniesli aj prezuvky a dochádzkový číp.

Pondelok 8. 3. 2021

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined