Zoznamy žiakov

Názov
  2. ročník   2.AGII.AII.B
  3. ročník   3.AGIII.AIII.B
  4. ročník   4.AGIV.AIV.B
  5. ročník   V.AV.B
  6. ročník   VI.A
  7. ročník   VII.AVII.B
  8. ročník   VIII.AVIII.A
  9. ročník   IX.AIX.B
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2017.0.1052 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.07.2017

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined