Kritéria na zápis žiakov do ZUŠ

Kritéria

Prijímacie kritériá pre hudobný odbor

1. Minimálny vek dieťaťa – 6 rokov 

2. Zistiť hudobný sluch  -  dieťa zaspieva  zahraný tón, rozlíši  jeden a viac tónov, rozozná  výšku tónu atď.

3. Zistiť rytmické cítenie  - tlieskaním či ťukaním opakovať  krátky rytmický úsek

3. Spev ľudovej piesne alebo umelej piesne

4. Pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

5. Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v hudobnom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

 

Prijímacie kritéria pre tanečný odbor

•          sústredenosť

•          koordinácia pohybu

•          rytmické cítenie - vytlieskanie zadaného rytmu

•          hudobné cítenie

•          vlastný tanečný prejav

•          tanečná pamäť

•          spev pripravenej piesne

 

 

Kritéria pre prijatie žiakov na výtvarný odbor ZUŠ

Kritéria pre prijatie na prípravne štúdium výtvarného odboru ZUŠ :

 1. Na výtvarný odbor sa príjmajú žiaci najskôr od dosiahnutia piatich rokov 1.1.2018.
 2. Žiaci z predškolského zariadenia po úspešnom absolvovaní talentových skúšok sa automaticky zaraďujú do 1.ročníka prípravného štúdia predprimárneho výtvarného vzdelávania ZUŠ. Žiaci prvého ročníka  základnej školy sa automaticky zaraďujú po posúdení práce vytvotenej na talentovej skúške do 2.ročníka predprimárneho výtvarného vzdelávania ZUŠ.
 3. Talentová skúška pozostáva z dvoch častí. Prvá časť obsahuje prevedenie kresby ceruzou zvieratka alebo postavičky, plus zakomponovanie do pozadia objekty ako strom, domček, poprípade hrad. V druhej časti skúšky žiak nakreslený obrázok ľubovoľne vyfarbí farebnými ceruzami alebo olejovým pastelom.

 

Kritériá pre prijatie žiakov do prvej časti I.stupňa základného štúdia ZUŠ :

 1. Na výtvarný odbor do prvej časti I.stupňa základného štúdia ZUŠ sa príjmaju žiaci po úspešnom absolvovaní talentovej skúšky od druhého ročníka základnej školy.
 2. Žiaci druhého ročníka po úspešnom absolvovaní talentových skúšok sa automaticky zaraďujú do 1.ročníka I.časti I.stupňa základného štúdia ZUŠ.
 3. Pedagóg umiestňuje ostatných žiakov do ročníkov I.časti I.stupňa základného štúdia podľa posúdenia prác na talentových skúškach, prípadne aj domácich prác ktoré na talentovú skúšku žiak prinesie. Pedagóg môže žiaka od druhého ročníka I.stupňa základného štúdia ZUŠ na polroku dať kontrahovať do výššieho ročníka.
 4. Talentová skúška pozostáva z dvoch častí. Prvá časť obsahuje kresbu ceruzou jednoduchého zátišia obsahujúceho vázu, alebo hrnček ešte s iným objektom napr. ovocie, kniha. Druhá časť skúšky sa zameriava na farebné prevedenie tohto zátišia suchým pastelom, alebo vodovými farbami.

 

Kritéria pre prijatie žiakov do druhej časti I.stupňa základného štúdia ZUŠ :

 1. Na výtvarný odbor do druhej časti I.stupňa základného štúdia ZUŠ sa príjmaju žiaci po úspešnom absolvovaní talentovej skúšky od piateho ročníka základnej školy.
 2. Žiaci piateho ročníka po úspešnom absolvovaní talentových skúšok sa automaticky zaraďujú do 1.ročníka II.časti I.stupňa základného štúdia ZUŠ.
 3. Pedagóg umiestňuje ostatných žiakov do ročníkov II.časti I.stupňa základného štúdia podľa posúdenia prác na talentových skúškach a domácich prác ktoré na talentovú skúšku žiak prinesie.
 4. Talentová skúška pozostáva z troch častí. Prvá časť obsahuje kresbu ceruzou zátišia priestorových objektov ako guľa, ihlan, kváder, alebo kocka. Druhá časť sa zameriava na vnímanie svetla a tieňa kde žiak tieto objekty vytieňuje ceruzou, rudkou, poprípade uhľom. Tretia časť zhodnocuje domáce práce žiaka.

 

Kritéria pre prijatie žiakov do druhého stupňa základného štúdia ZUŠ a štúdia pre dospelých:

 1. Na výtvarný odbor do II.stupňa základného štúdia ZUŠ sa príjmaju žiaci po úspešnom absolvovaní talentovej skúšky od prvého ročníka strednej školy. Na výtvarný odbor štúdia pre dospelých sa príjmaju dospelí žiaci po ukončení školskej dochádzky.
 2. Žiaci prvého ročníka po úspešnom absolvovaní talentových skúšok sa automaticky zaraďujú do 1.ročníka II.stupňa základného štúdia ZUŠ. Žiaci ostatných ročníkov strednej školy sa zaraďujú do ročníkov II.stupňa základného štúdia ZUŠ podľa posúdenia prác s talentovej skúšky a domácich prác. Žiaci prijatý na štúdium pre dospelých sa automaticky zaraďujú do 1.ročníka štúdia pre dospelých.
 3. Talentová skúška pozostáva z troch častí. Prvá časť obsahuje kresbu ceruzou zátišia priestorových objektov ako guľa, ihlan, kváder, alebo kocka a jednoduchej drapérie. Druhá časť sa zameriava na vnímanie svetla a tieňa kde žiak tieto objekty vytieňujte ceruzou, rudkou, poprípade uhľom. Tretia časť zhodnocuje domáce práce žiaka.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined