• Výberové konanie na obsadenie pracovných ponúk sa uskutoční 01.08.2014 o 13.00 hod. v budove Základnej školy Spišská Stará Ves.

 • Kostelničákov ornament - zbierka

  30. 5. 2014

  rodakovi.pdf

  Pri príležitosti vyhodnotenia súťaže Kostelničákov ornament 2014 bola vydaná zbierka básni venovaná Š.L. Kostelničákovi.

  Autor básni: Mgr. Beáta Švienta

  Ilustrácie: žiaci zapojení do súťaže Kostelničákov ornament 2014

 • Kostelničákov ornament

 • Zápis do 1.ročníka ZŠ

 • Vznik tejto www stránky

  12. 4. 2012 Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined