Zoznam krúžkov CVČ v šk. roku 2015/2016

Zoznam krúžkov

Zoznam krúžkov CVČ Šťastenko Spišská Stará Ves

v školskom roku 2015/2016

Základná škola

NÁZOV KRÚŽKU

VEDÚCI KRÚŽKU

Deň

Hodina

Volejbal

Mgr. Babík

Streda

 o 13.45 hod.

Futbalový

Mgr. Stanko

Pondelok o 13-.45 hod.

Športovo pohybové hry

Mgr. Škantárová

Štvrtok o 12.30 hod.

Matematika - doučovanie

Mgr. Kafková

Pondelok o 12.30 hod.

Testovanie 9

Mgr. Harabinová

Pondelok o 13.30 hod.

Spevácky

Ing. Simčišinová

 

Piatok o 13.45 hod.

Konverzujeme po nemecky

Ing. Simčišinová

Pondelok o 13.45 hod.

Origami

Mgr. Lešková

Pondelok o 12.50 hod.

Vševedko

Mgr. Raková

Streda o 13.00 hod.

Od monitora

do Nemecka

Mgr. Skotzke

Štvrtok od 13.45 hod.

Prvá pomoc

Ing. Mikulová

Pondelok o 13.30 hod.

DFS Pieniny

Agnesa Dlhá,

Utorok o 15.00 hod.

Tenisový krúžok

Mgr. Škantárová

Piatok o 12.35 hod.

Tanečný krúžok

Agnesa Dlhá

Štvrtok

o 15.00 hod.

Hravý druhák

PaedDr. Barľáková

Pond. a Str. o 12.45 hod.

Klenoty Zamaguria

Mgr. Krišáková

Pondelok o 13.00 hod.

Chemický krúžok

Mgr. Penxová

Streda

 o 14.00 hod.

Hravá škola

Mgr. Ovcarčíková

Piatok o 11.40 hod.

Maľované vajíčko

Mgr. Ovcarčíková

Piatok o 12.30 hod.

Matematika-príprava na monitor

Mgr. Cisko

Štvrtok o 13.30 hod.

Šachový klub

Mgr. Cisko

Piatok o 13.30 hod.

Popoludnie s knihou

Mgr. Mareková

Pondelok, Streda

13.00-14.00 hod.

Futbalová škola

Pavol Bednarčík

Piatok o 14.00 hod.

Rybársky

Anton Kanda

Streda

 o 14.30 hod.

 

Gymnázium

 

Meno

Názov krúžku

Deň a čas

 2. Mgr.  Cisko Miloslav

MAT pre maturantov a príprava na VŠ

(1 hod. +1 hod v ZŠ)

Štvrtok o 13.30 hod.

4. Mgr Mária Čarnogurská

  BIO pre maturantov

Štvrtok o 14.00 hod.

5. Mgr. Džunko Ján

Krúžok FYZ

Štvrtok o 13.30 hod.

6. Mgr. Kostka Daniel

Stolný tenis

Streda o 16.00 hod.

7. Mgr.Daniela Krajgerová

Angličtina pre maturantov

Streda o 14.00 hod.

9. Mgr. Penxová Daniela

Chemický krúžok

(1 hod. -delený z  MAT)

Streda o 14.00 hod.

10. RNDr. Semančíková Mária

Programovanie a logika

Pondelok o 14.30 hod.

Piatok o 13.10 hod.

11. PhDr. Zelina Miroslav

Volejbal CH a D (1 hod. +1 hod)

Štvrtok o 14.00 hod.

Piatok o 14.00 hod.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined