Platba za stravu

Poplatky v školských jedálňach - jedáleň ZŠ

Poplatky v školských jedálňach

 

Platbu za stravu v školských jedálňach je potrebné zrealizovať vždy do 25. dňa v mesiaci na mesiac vopred. Čiže v januári sa platí na február, vo februári na marec,...

Od januára 2015 je možné platiť buď v hotovosti u vedúcej jedálne alebo cez Internetbanking. Pri tejto forme úhrady stravného pôjde vždy o platbu za celý aktuálny mesiac. Zúčtovanie platby (preplatky za neodobratú, odhlásenú stravu) bude zrealizované

2- krát ročne – vo februári a v júli príslušného roka.

 

Pokyny k označeniu platieb:

Variabilný symbol: mesiac, za aký je platba

Konštantný symbol: O308

Správa pre prijímateľa : v MŠ – meno dieťaťa, dátum narodenia (ak realizujete platbu za viac stravníkov v rodine, treba napísať všetky mená a dátumy narodenia), adresa.

v ZŠ a gymnáziu - meno žiaka, trieda, adresa –/ak realizujete platbu za viac stravníkov v rodine, treba napísať všetky mená a triedu/.

 

 

Školská jedáleň pri ZŠ

Číslo účtu : 0494578813 / 0900

Variabilný symbol: mesiac, za aký je platba

Konštantný symbol: O308

Správa pre prijímateľa: v ZŠ a gymnáziu - meno žiaka, trieda, adresa –/ak realizujete platbu za viac stravníkov v rodine, treba napísať všetky mená a triedu/.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
    Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
  • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined