• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zápis do ZUŠ Spišská Stará Ves

 • Oznámenie o riaditeľskom voľne

  Riaditeľka Spojenej školy  Spišská Stará Ves ako štatutárny orgán Spojenej školy Spišská Stará Ves v súlade so  zákonom  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 oznamuje, že    udeľuje riaditeľské voľno   žiakom Spojenej školy Spišská Stará Ves dňa 4.4.2018 z dôvodu výluky dodávky elektrickej energie v niektorých budovách školy, čím  je sťažené zabezpečenie plynulej prevádzky.

  Riadne vyučovanie  začne dňa 5.4.2018 vo všetkých organizačných zložkách.

   

   

   

 • Predvianočný koncert žiakov ZUŠ

 • DEŇ GYMNÁZIA - 60 rokov strednej školy v Spišskej Starej Vsi

 • Otvorenie školského roka 2017/2018

  Riaditeľka Spojenej školy Spišská Stará Ves oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude  pre organizačné zložky ZŠ , gymnázium a ZUŠ v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi  4.9.2017 o 9.00 hod. (po svätej omši, ktorá bude o 8.00 v kostole) .  Potom si pôjdu žiaci prevziať do svojich tried učebnice, preto je potrebné priniesť tašky a prezúvky. Riadne vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude od 5.9. 2017.

 • Vyplácanie dopravného

  Vyplácanie dopravného

  Spojená škola Spišská Stará Ves  - organizačná zložka ZŠ oznamuje rodičom, že vyplácanie dopravného  žiakom sa uskutoční dňa 14.07.2017 ( t.j.  v piatok) v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

 • Absolventský koncert ZUŠ

  Absolventský koncert ZUŠ
 • Kostelničákov ornament - vyhodnotenie

 • Otvorenie školského roka 2016/2017

  Riaditeľka školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 bude dňa 5.9.2016 o 9.00 hod. v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi. Po otvorení pôjdu žiaci do tried, kde dostanú učebnie, preto je potrebné, aby si priniesli  prezúvky a tašky na knihy.

 • Zápis do ZUŠ

  Zápis do ZUŠ
  6. 3. 2017

  Zápis do ZUŠ na školský rok 2017/2018 bude od 15.-19.05.2017 v budove ZUŠ Spišská Stará Ves. Prihlášku si je možné stiahnuť na stránke Spojenej školy alebo môžete vyplniť elektronickú prihlášku na (skopírujte a vložte odkaz do vyhľadávača):     https://zusssv.edupage.org/register/?

  prihlaska_zus099.pdf

 • Deň učiteľov

  Deň učiteľov
 • 2 % z dane

  2 % z dane

  2% dane

   

  

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  2 % z dane - Obrázok 1

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

   

  Bližšie informácie v menu - 2% z dane

 • Čaro Vianoc

  Čaro Vianoc

  Vianočný čas sú krásne chvíle,

  čas znovu zažiť niečo milé,

  rodinu objať, stretnúť priateľov,

  spriaznenosť duší cítiť aj bez slov.

  Aj keď  príroda kamufluje a máme pocit, že prichádza Veľká noc, opak je pravdou. Sú tu Vianoce. Vianoce so svojou jedinečnou atmosférou, stretnutím rodín, štedrou večerou, príchodom Ježiška. Vianoce sú časom pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného obdarúvania. Vianoce - čas rozprávkový, ktoré si nevieme predstaviť bez televíznych rozprávok, romantických filmov a darčekov. Aj naši žiaci si pripravili darček pre svojich blízkych, spolužiakov, učiteľov, rodičov príbuzných, známych aj neznámych v podobe vianočného programu s názvom Čaro Vianoc. Predstavili sa ním 22.12.2015 pre SpoŠ, 26.12.2015 , na Štefana, pre verejnosť. Pri obidvoch programoch kinosála praskala vo švíkoch a publikum nešetrilo potleskom. Veď ani nemohlo. Účinkujúci zo všetkých organizačných zložiek školy pod vedením svojich pedagógov predviedli fantastické výkony, striedalo sa slovo s tancom, koledami, hudbou, spevom aj hrou na hudobné nástroje.  Slovom nás na akadémiách sprevádzali naši moderátori Timea Budzáková a Jakub Dlhý. V závere školskej akadémie zaznela Tichá noc v podaní študentov gymnázia  Katky Kaňukovej  a Lucky Tomaľovej s hudobným doprovodom Dávida Baku.  Všetkým účinkujúcim, ich pedagógom Ing. Ivete Simčišinovej, Mgr. Ľudmile Valkovskej, Mgr. Milade Krišákovej, Bc. Márii Petrasovej, Bc. Matúšovi Kačicovi a vedúcej krúžkov  Agnese Dlhej ml., z MŠ Alžbete Boženskej, Kataríne Soľavovej, Mgr. Ivane Kurňavovej, Mgr. Zuzane Kostkovej a z gymnázia PaedDr. Kataríne Bieľakovej  patrí moje poďakovanie za krásne  spríjemnené sviatočné chvíle. V programe  ako hostia účinkovali aj žiaci a pedagógovia  ZUŠ Spišská Belá , ktorým tiež ďakujeme za krásny program. Celý program mala "pod palcom" pani učiteľka Mgr. Marta Mareková, ktorej patrí veľká vďaka za scenár  aj za nápady, ktorými oživila program. Originálni  boli anjelici, ktorí  privádzali účinkujúcich na vianočne vyzdobené javisko. 

  Nech táto príjemná atmosféra Čara Vianoc s nami ide aj do všedných dní prichádzajúceho roka, v ktorom nám všetkým želám zdravie, šťastie, lásku, pokoj v duši a príjemné spolunažívanie  v našej veľkej  "školskej rodine".       

                                                                              Mgr. Anna Kromková, riaditeľka školy

 • Vianočné prázniny

  Vianočné prázniny

  Oznamujeme, že žiaci vyučovaciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť vo všetkých zložkách a súčastiach Spojenej školy Spišská Stará Ves začínajú 11.1.2016.

  Dňa 8.1.2016 bude riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. V tento deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň.

  Prajeme príjemné a v zdraví prežité vianočné sviatky a vianočné prázdniny.

 • Informácia pre žiakov a študentov - CHODCOV

  Informácia pre žiakov a študentov - CHODCOV
 • HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2015

  Naše žiačky Darina Čupková a Tatiana Krettová z 8.A sa umiestnili v striebornom pásme 8. ročníka súťaže HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2015 na tému Ako sa stalo, že sme pretrvali.

  Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 23.6.2015 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave

   

  Darina_Cupkova.doc

  Tatiana_Krettova.doc

 • 2% dane

  Aj tento rok sa potešíme, ak venujete   2% z dane. Peniaze, ktoré získame, využívame na nákup pomôcok  a na podujatia, ktoré sú pre všetkých žiakov našej školy.  Vyhlásenie spolu s potvrdením môžete doručiť na hospodárske oddelenie ZŠ.
   

  Ďakujeme.

   

 • Zápis do ZŠ a MŠ

  Zápis do ZŠ a MŠ
  6. 3. 2017

  Riaditeľka Spojenej školy  Spišská Stará Ves ako štatutárny orgán Spojenej školy Spišská Stará Ves v súlade s VZN  Mesta Spišská Stará Ves č. 6/2015 o mieste a dátume zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v Spišskej Starej Vsi  Vám oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2017/2018  bude 25.04.2017 od 13.00 do 15.00 hod. v budove ŠKD.

  Zápis detí do MŠ na školský rok 2017/2018 bude  od 02.05.2017 do 19.05.2017 u zástupkyne riaditeľky školy pre MŠ. Prihlášku si je možné stiahnuť na stránke Spojenej školy: prihlaska-do-ms.pdf

   

Novinky

Kontakt

 • Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Štúrova 231/123, 061 01 Spišská Stará Ves
 • +421 52 4822367

Fotogaléria

Prined